Zgromadziła nas Matka Boża Szkaplerzna, by uczyć nas Pięknej Miłości

i być dla nas Nieustającą Pomocą, abyśmy za przykładem świętych Karmelu:
św. Teresy i św. Jana "zapałali żarliwością o chwałę Pana Zastępów".


Jesteśmy jedną ze świeckich wspólnot, prowincji warszawskiej Zakonu Karmelitów Bosych.
Można nas spotkać w bydgoskiej Katedrze,w każdą pierwszą sobotę miesiąca
(za wyjątkiem lipca i sierpnia),
kiedy uczestniczymy o 1130   w różańcu,
a następnie o 1200 we Mszy św.
Po mszy św. spotykamy się w sali konferencyjnej Parafi Katedralnej 
przy ulicy Farnej 2,  na dniu skupienia.